Vrácení řidičského průkazu po změně zdravotní způsobilosti

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky. Cvičné jízdy absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení ale doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je potřeba přinést?

výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)

Jaký je rozsah přezkoušení?

Podobně jako závěrečná zkouška v autoškole:
test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze dvou opravných zkoušek. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat novou výuku nebo výcvik v autoškole.Adresa

Hradešínská 2409/57
Praha 10 - Vinohrady

Kontakt

Email: seidl@autoskolaseidl.cz
Telefon: +420 739 879 129

Provozní doba

Út: 16:00 - 19:00
Čt: 16:00 - 19:00