Vrácení řidičského průkazu po uplynutí lhůty zákazu řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.
Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení ale doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je potřeba přinést?

rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
dopravně psychologické vyšetření
výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)

Jaký je rozsah přezkoušení?

Podobně jako závěrečná zkouška v autoškole:
test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze dvou opravných zkoušek. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat novou výuku nebo výcvik v autoškole.Adresa

Hradešínská 2409/57
Praha 10 - Vinohrady

Kontakt

Email: seidl@autoskolaseidl.cz
Telefon: +420 739 879 129

Provozní doba

Út: 16:00 - 19:00
Čt: 16:00 - 19:00