Vrácení řidičského průkazu po uplynutí lhůty zákazu řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení ale doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • dopravně psychologické vyšetření
 • výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • žádost do autoškoly
 • lékařský posudek
Jaký je rozsah přezkoušení?

Podobně jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • praktická jízda

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


Autoškola SEIDL - Praha poskytuje pro praktický výcvik osobní vůz značky Peugeot 308


Dopravní značky

 srcfile_DZ

Dopravní situace

 srcfile_DS

Kontakt

Adresa:
Hradešínská 2409/57
Praha 10 - Vinohrady
Telefon: 739 879 129
Provozní doba:
Út: 16:00-19:00
Čt: 16:00-19:00
E-mail:seidl@autoskolaseidl.cz
www.autoskolaseidl.cz

 • Facebook
 • YouTube
 • GDPR

 

Copyright © 2013 -  |  AS  |  All Rights Reserved.