Výuka a výcvik

Autoškola SEIDL - Praha realizuje výuku individuálně, formou dálkového studia. Na teoretickou část se žák autoškoly připravuje částečně samostudiem z materiálů, které mu autoškola může poskytnout, dále pak dochází do autoškoly na konzultace, jejichž termíny si určí podle své potřeby.

Praktický výcvik zajišťujeme i o víkendech a svátcích. Naše autoškola se při domluvě termínů jízd přizpůsobuje žákům, a to jak místem nástupu, tak i časovým rozvrhem - to znamená, že žák nemusí na praktické jízdy docházet k autoškole. Praktický výcvik, který naše autoškola zajišťuje, obsahuje minimálně 28 vyučovacích hodin. (vyuč. hod. = 45 min.)
Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb.
V naší autoškole nepovažujeme za nadstandartní, jízdu po dálnici nebo například parkování v podzemních garážích.

 

Řidičské oprávnění skupiny "B" dle zákona č.361/2000 Sb. platí pro:


 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu skupiny B:


 • věk 18 let ( výuku a výcvik múžete zahájit i před dovršením osmnácti let se souhlasem zákonného zástupce, závěrčnou zkoušku však složíte nejdříve den po dovršení 18 let )
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

 


 

 

Autoškola SEIDL - Praha poskytuje pro praktický výcvik osobní vůz značky Peugeot 308

Dopravní značky

 srcfile_DZ

Dopravní situace

 srcfile_DS

Facebook

Fotogalerie

 srcfile
 • Facebook
 • YouTube
 • GDPR

 

Copyright © 2013 -  |  AS  |  All Rights Reserved.